Aleksandra Velkovrh, svetovanje, s.p.

Rešitev nepremičnin

Aleksandra Velkovrh

Storitve

Gradbeno in uporabno dovoljenje

Pridobivamo gradbena in uporabna dovoljenja za izvedbo rekonstrukcije, prizidave ali spremembe namembnosti obstoječih in še neobstoječih objektov.

Legalizacija

Urejamo legalizacijo obstoječih nelegalnih in neskladnih objektov.

Objekt daljšega obstoja

Pridobivamo dovoljenje za objekt daljšega obstoja.

Objekt zgrajen pred letom 1967

Urejamo dovoljenje za objekt, zgrajen pred 31. decembrom 1967.

Zastopanje pri inšpekcijskem postopku

Zastopamo vas v inšpekcijskem postopku in v zvezi z njim urejamo zadeve.

Predavanja

Aleksandra Velkovrh predava na seminarjih in konferencah s področja gradbene zakonodaje. Je predavateljica s 25 letnimi izkušnjami in 30 letnimi delovnimi izkušnjami na področju gradbeništva.

Predavanja izvaja za številne ponudnike; Forum Akademija, Tax-Fin-Lex, MONÓ TRO, Center za izobraževanje, e-Gradbenik in mnoge druge, pri katerih se lahko pozanimate za aktualna predavanja.

Knjige in članki

“Aleksandra Velkovrh je poleg gradbene izobrazbe končala še podiplomski specialistični študij na Fakulteti za upravo s področja gradbenega inšpiciranja z aktualno problematiko uvajanja ZGO-1. Leta 2004 si je z nazivom Specialist javne uprave pridobila znanje glede vodenja ter opravljanja najbolj zahtevnih nalog v državni upravi. Delala je na gradbiščih, občinskem in državnem nivoju s področja prostora in graditve. Vodila je Inšpektorat RS za okolje in prostor, bila je dolgoletna državna gradbena inšpektorica, v preteklosti je nastopala tudi v vlogi investitorja proračunskega uporabnika.”

Knjige

Aleksandra Velkovrh je avtorica Gradbenega priročnika, Priročnika za gradbene izvajalce ter soavtorica Uvodnih pojasnil in stvarnega kazala k Gradbenem zakonu (GZ-1), Uvodnih pojasnil k ZUreP-2, GZ in ZAID, Stvarnega kazala k gradbenim predpisom.

Članki